ภาษา : ไทย
  

บทความน่าสนใจ


 ข้อมูลทั่วไป

การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าประกอบ 
เหล็กในปัจจุบันมีกว่า 3500 ประเภท โดยแตกต่างกันทางคุณสมบัติทางด้านกายภาพเคมี และการทนต่อสภาพแวดล้อม และคาดว่าจะมีการปรับปรุงและผลิตให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีกระบวนการผลิตมากมาย ในการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าประกอบ ก็มีกระบวนการที่สำคัญและเป็นขั้นตอนที่ก่อให้เกิดการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าประกอบที่มีคุณภาพ เพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ