ภาษา : ไทย
  

การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าประกอบ


      การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าประกอบ มีขั้นตอนดังนี้
 
1. การแต่งแร่และการถลุง
การแต่งแร่ เป็นการแปรสภาพสินแร่ให้มีขนาดและคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการถลุง เช่น การบดแร่ให้ละเอียด โดยอาจจะแยกจากความถ่วงเฉพาะที่ต่างกัน (Float) หรือการแยกด้วยแม่เหล็ก (Magnetic separation) แร่ที่ได้จะละเอียดเกินไป ต้องทำให้เป็นก้อน (Agglomeration) ก่อนป้อนเข้าเตาถลุง การถลุงเหล็ก เป็นการแปรสภาพแร่เหล็กให้มีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น โดยขจัดสิ่งเจือปนต่างๆ ออกจากแร่เหล็กนั้น
 
 
 
2. การหลอมและการปรุงส่วนผสม
การหลอมเหล็ก เป็นการให้ความร้อนแก่เหล็กถลุง (Pig iron) เศษเหล็กหรือี่เรียกว่า เหล็กพรุน เป็นการทำให้เหล็กหลอมเหลวที่อุณหภูมิสูง (ประมาณ 1600 °C) ในขั้นตอนนี้ จะมีการปรับปรุงส่วนผสมทางเคมีโดยการทำออกซิเดชั่นเพื่อลดปริมาณคาร์บอนและฟอสฟอรัส ในขั้นตอนนี้ สิ่งเจือปนส่วนใหญ่จะเป็นสารประกอบออกไซด์ ซิลิเกตของธาตุต่างๆ จะแยกตัว จากน้ำโลหะ ซึ่งเราเรียกสิ่งเจือปนที่แยกออกมานี้ว่า Slag
 
 
 
 
3. การหล่อ
การหล่อเหล็ก เป็นการหลอมเหลวเหล็กที่ได้ปรุงแต่งส่วนผสมแล้วเทลงในแบบเพื่อให้เกิด การแข็งตัวตามรูปร่างที่ต้องการ เพื่อนำไปใช้งานต่างๆ
การหล่อสามารถ แบ่งได้แบ่ง 2 แบบ
1.Ingot casting คือ การหล่อแบบที่น้ำเหล็กกล้าถูกเท ลงสู่แบบหล่อที่ไม่เคลื่อนไหว (Stationary mold) เพื่อหล่อเป็นแท่งโลหะ (Ingot)
2.การหล่อแบบ ต่อเนื่อง (Continuous casting) คือ การที่น้ำเหล็กหลอมเหลวได้ไหล ผ่านแบบหล่อ (Mold) อย่างต่อเนื่องและแข็งตัวเป็น “ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จ” คือ Billet, Bloom หรือ Slab
 
 
 
 
 
4. การแปรรูป
การแปรรูปเหล็กกล้า เพื่อให้ได้รูปร่างและขนาดที่ต้องการ และยังเป็นการปรับปรุงคุณสมบัติเชิงของผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าอีกด้วย การแปรรูปประกอบด้วยการแปรรูปร้อนและการแปรรูปเย็น
 
 
 
 
สำหรับเหล็ก แผ่นเมื่อผ่านการรีดร้อนแล้วสามารถนำไปใช้งานบางอย่างได้โดยตรง แต่สำหรับเหล็กแผ่นบางจะถูกลดขนาดด้วยการรีดเย็นต่อ เพื่อให้ได้ความหนาตามที่ต้องการก่อนนำไปใช้เป็นวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมอื่น