ภาษา : ไทย
  

เกี่ยวกับเรา

      เหล็ก (Iron) เป็นวัสดุสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง, อุุตสาหกรรมการผลิตกระป๋อง, อุตสาหกรรมการบิน หรืออื่นๆ จัดว่า เหล็กเป็น ปัวใจสำคัญของหลายๆ ธุรกิจที่ต้องใช้งาน การผลิดเหล็กจึงจำเป็นต้องมีการผลิตที่ถูกต้องและเพียงพอเพื่อสนองตอบกับทุกกลุ่มอุตสาหกรรมให้ได้ การใช้เหล็กจำนวนมากในอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กจะต้องมีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและให้เพียงพอกับความต้องการ ทำให้อุตสาหกรรมเหล็กเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
การถลุงแร่เหล็กในสภาพของเหลว
เป็นกระบวนการกำจัดออกซิเจนออกจากแร่เหล็กและเปลี่ยนสภาพจากของแข็งเป็นของเหลว และนำไปใช้ในการผลิตเหล็กกล้า (steel making) เช่น Blast Furnace-Basic Oxygen Furnace (BF-BOF), Corex – Electric Arc Furnace (Corex -EAF)
กระบวนการถลุงแร่เหล็กด้วย Blast Furnacee
มีการพัฒนาเทคโนโลยีการถลุงแร่เหล็กด้วยวิธี Direct Smelting Reduction เพื่อสามารถลดปัญหาจากการถลุงแร่เหล็กด้วย Blast Furnace เพราะวิธีนี้จะทำให้ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการผลิตถ่านโค๊ก ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบคุณภาพสูง และปัญหาเรื่องเงินลงทุนที่สูง
การถลุงแร่เหล็กในสภาพของแข็ง (Direct Reduction)
เป็นเทคโนโลยีการถลุง ที่เรียกว่าเหล็กพรุน กากแร่ที่ติดปนมาไม่สามารถแยกออกได้และไม่สามารถเปลี่ยนเหล็กทั้งหมดให้เป็นโลหะได้ ทำให้ต้องสิ้นเปลืองพลังงานในการผลิตเหล็กกล้ามากกว่าการใช้เศษเหล็ก
คาดว่า ในอนาคตการผลิตเหล็กก็ยังคงจะมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เพราะมีความต้องการในการนำไปใช้งานในหลายๆ ธุรกิจสูงขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน